Приєднуйтесь до нашої сторінки у вайбер Пасічники Пчеловоды Вайбер Клікайте! З мобільного легко додатись!!
Магазин Бджоломатки, Продукти Бджільництва Київ
+ + Вітаємо! Якщо ви вперше на нашому сайті - Обов'язково прочитайте і додавайтесь тут!!! Форуми і чати про Бджільництво на Ваш вибір!!! У нас можна замовити матки, Каталог продукти з пасіки. Зверху є пошук по сайту. Також можна додати сайт в закладки! Перевод на русский на сайте может быть автоматическим или машинным. Відео, Аудіо відгуки. Клікайте лінк! Відгуки наших замовників

Якщо ви бажаєте отримати маток на тестування і маєте власний вебсайт - телефонуйте нам для консультацій

Матки ф1 є в наявності Бакфаст, Карніка, Італійка Матковивідна пасіка амг

Морфометрія бджіл 2, Класифікація бджіл та бджолиних колоній за деякими морфометричними ознаками, індексами: CI, DsA, HI, RI

В. Яровець, М.Стрільчук, В.Бабенко

Як було показано в першій частині роботи, увесь масив даних з 957-ми крил, було поділено на 4 кластери-групи, для подальшого аналізу яких застосовано дискримінантний аналіз. Останній проводився методом покрокового включення змінних (forward stepwise), який дає змогу включати в класифікаційну модель лише ті змінні, які істотно впливають на класифікацію даних. Результати проведеного в пакеті Statistica
дискримінантного аналізу, описаної в ч. І вибірки, наведено в табл. 1, а матрицю коректності
класифікації – у таблиці 2.

кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл, Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл,

Таблиця 1
Підсумкові результати дискримінантного аналізу

 

Таблиця 1 включає всі чотири індекси CI, DsA, HI та RI, розміщені в порядку зменшення
впливу їх дисперсій на класифікацію даних. Статистика Вілкса λ для побудованої моделі є досить
малою і дорівнює 0,173, а р-рівень відповідної їй статистики Фішера менший, ніж 10 -4 , що свідчить
про достатньо добре розділення груп дискримінантними функціями. Значення першого стовпчика
таблиці (Wilks – Lambda) вказують як зміниться статистика Вілкса при вилученні відповідного
індекса з класифікаційної моделі, а другого (Partial – Lambda) – одиночний внесок відповідного
індекса в класифікацію даних (чим меншим є значення λ р , тим істотніший одиночний вплив
змінної на класифікацію даних). Таким чином, з чотирьох ознак (CI, DsA, HI та RI) найбільш
значимим для дискримінації, тобто поділу на окремі групи, є радіальний індекс RI. Другою
ознакою, яка найбільш суттєво впливає на поділ масиву крил на групи, є індекс CI. Третім, по
значимості, є індекс НІ, а найменш впливовим є індекс DsA.

кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл, Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл,

Таблиця 2
Матриця коректності класифікації Достовірність класифікації масиву крил бджіл для групи 1 становить 98,4%, групи 2 – 91,6%, групи
3 – 92,0%, групи 4 – 82,5% (див. стовбець Percent Correct в табл.2)

 

кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл, Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл,

Таблиця 3
Коефіцієти дискримінантних функцій (канонічних змінних)

 

В таблиці 3 наведені коефіцієнти дискримінантних функцій, власні значення їхньої
коваріаційної матриці, та відсоток дисперсії перших канонічних змінних. Вказані коефіцієнти дають
змогу обчислити значення цих функцій для кожного спостереження, а саме:

morfometrija kryl bdzhil obchyslennja

Розміщення даних у просторах відповідних канонічних змінних наведено на рис. 1.

кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл, Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл,

В пакеті Statistica нами побудовано модель класифікації нових обєктів за допомогою
класифікаційних функцій. Коефіцієнти класифікаційних функцій наведено в таблиці 4.

koeficienty klasyfikacijnyh funkcij morfometrija bdzhil kryl

кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл, Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл,

Таблиця 4
Кооефіцієти класифікаційних функцій

Формули для Обчислення Класифікаційних функцій

Самі класифікаційні функції можуть бути обчислені за формулами:

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Формули для Обчислення Класифікаційних функцій

Об’єкт відносимо до тієї групи, класифікаційна функція для якої виявляється найбільшою.
Наприклад, для об’єкта з характеристиками RI = 1,516, CI = 2,75, HI = 0,895, DsA = 1,64
класифікаційні функції дорівнюють: f 1 = 324,7, f 2 = 318,798, f 3 = 324,656, f 4 = 325,334. Найбільшого
значення набуває четверта функція, тому об’єкт має бути віднесений до четвертої групи
класифікації.
Розподіл бджіл окремих колоній за кластерами наведено у таблиці 5

rozpodil bdzhil po grupah v kolonijahrozpodil bdzhil po grupah v kolonijah no 2

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 5
Дані розподілу бджіл окремих колоній по групах

 

Таким чином ми вважаємо, що одержаний результат по класифікації крил бджіл за
чотирма індексами дає підстави вважати його достатнім для первинної експрес-оцінки окремих
бджіл на предмет приналежності до певних груп-кластерів.
Наступним логічним кроком був пошук умовно «чистопородних» бджолородин, які б
могли бути маркерами і могли б бути «прив’язані» до встановлених груп-кластерів. Кілька таких
колоній a. m. carnica з матками ШО, кроси ліній Perner було знайдено та досліджено. Результати
наведено нижче в табл. 6, 7, 8 та на рис. 2

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 6
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI для бджолородини № Colonia1

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 7
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI для бджолородини № Colonia2

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 8
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI разом для бджолородин № Colonia1 та № Colonia2

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Рис 2 Гістограми розподілу крил бджіл бджолородин Colonia 1 та Colonia 2 між групами кластерами

Із 145 крил 27 можуть вважатись такими, як «зальотні», тобто бджоли з інших
бджолородин, або такі, при оцифровці жилкування яких, були допущені помилки.
Таким чином, було здійснено «прив᾿язку», тобто здійснена ідентифікація, кластера 2 до
породи a.m.carnica.
Нажаль, автори не мали таких надійних даних для інших порід. Тому використано крила
сімей з матками F1 та F2 a. m. ligustica (природнього осіменіння). Результат дослідження для двох
сімей показано в табл. 9, 10, 11 та на рис. 3.

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 9
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI для бджолородини № Lig.1.F

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 10
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI для бджолородини № Lig.2.F

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Таблиця 11
Середні та похибки індесів CI, DsA, HI, RI разом для бджолородин № Lig.1.F та № Lig.2.F

 

Морфометрия пчел, графики пчел, промеры крыльев пчел, кубитальный индекс пчел, определение породы пчел, Морфометрія бджіл, графіки бджіл, проміри крил бджіл, кубітальний індекс бджіл, визначення породи бджіл,

Рис. 3. Гістограми розподілу крил бджіл бджолородин № Lig.1.F та № Lig.2.F
між групами-кластерами

 

Із 111 крил 13 можуть вважатись такими, як «зальотні», тобто бджоли з інших
бджолосімей, або такі, при оцифровці жилкування яких, були допущені помилки.
Знаючи, що крила групи 2 відносяться до породи a.m.carnica, можна з певною
достовірністю вважати, що крила групи 1 відносяться саме до породи a.m.ligustica (правильніше,
до їх помісей). Таким чином, було здійснено ідентифікацію кластерів 1 та 2 до порід a.m.ligustica та
a.m.carnica, відповідно.
Використовуючи наведені нами результати, пасічники мають можливість ідентифікувати не
тільки окремих особин, а також окремі бджоло родини на предмет їхньої «чистопородності», або
навпаки, якщо це стосується порід або помісей a.m.carnica та a.m.ligustica.
Залишається відкритим питання про ідентифікацію кластерів-груп 3 та 4, що буде
предметом подальших досліджень.

Висновки:

 1. Враховуючи високу достовірність результатів, можна впевнено стверджувати, що навіть
  невелика кількість морфометричних параметрів, дозволяє в першому наближенні
  провести класифікацію бджіл у бджоло родинах за допомогою програмного забезпечення
  STATISTICA.
 2. Досліджено дві колонії, які впевнено можуть бути віднесені до породи a.m.carnica.
 3. Досліджено кілька бджолиних колоній, які можуть з певною достовірністю віднесені до помісей
  породи a.m.ligustica.
 4. Здійснено ідентифікацію груп-кластерів №1 та №2.
 5. Побудована класифікаційна модель та обчислені коефіцієнти класифікаційних функцій, що
  дає змогу пасічникам самостійно провести експрес аналіз для класифікації окремих бджіл
  та колоній.

Опубліковано : Український пасічник, 2018, №10, ст.14

 1. Частина перша Морфометрія крил бджіл тут
 2. Частина друга Морфометрія крил бджіл тут
 3. Частина третя Морфометрія крил трутнів тут
Нам важлива ваша думка - Напишіть Ваш Коментар тут
Сподобалась публікація - тисніть на кнопку, поділіться з друзями в соц. мережах. На сайті можна написати коментар чи запитати, внизу під публікацією. (без реєстрації)
Підписуйтесь чи приєднуйтесь до наших каналів в соц. мережах Список Форумів пасічників України щоб першим дізнатись про новини, акції чи знижки! Клікайте лінк
+ Публікації на тему матководства, замовити чи купити матки Карніка, Бакфаст, Италійка
+ Нові відео записи з нашої матковивідної пасіки, ми часто додаємо свіжі відео з пасіки, Приємного перегляду! Бджільництво та Матководство відео галерея,
+ Додайте цей сайт в закладки. На сайті можна послухати Класне Релакс Радіо онлайн, справа натисніть кнопку плей! + Форма пошуку по сайту в правій колонці та зверху, справа.
Напишіть Ваш коментар чи запитання нижче в віконці. Запішіть наш номер телефону 067-883-2230 Матковод АМГ Андрій

Матковод АМГ

Матковод АМГ. Наша матковивідна пасіка розташована в Київській області, місто Кагарлик. Займаємось виводом і продажем: неплідних маток, плідних маток ф1 вільного спарювання а також маток контрольованого спарювання, маток острівного обльоту. Продаємо бджолопакети в Київській області, відводки бджіл, бджолосімї, вулики з бджолами, рамки з засівом для прививки, маточники на виході, рамки суші а також продукти бджільництва такі як: мед, квітковий пилок, пергу, прополіс, продукт життедіяльності воскової молі, віск натуральний бджолиний, прополісні холстики , живих бджіл для апітерапії та бджоловжаленнь дома, та інші продукти з пасіки під замовлення. Якщо вас щось цікавить з пасіки телефонуйте до нас для інформації чи консультації. Телефон 067-883-2230, більше телефонів на сторінці контакти. Також підписуйтесь на новини нашого сайту по емайл, додавайтесь до наших груп в соціальних мережах, (На сайті є Іконки наших соц мереж) ведемо ютуб канал з нашої пасіки - підписатись можна Клікнувши іконки Ютуб а також червоний Банер Ютуб нижче на сайті чи справа. Пишіть Ваші коментарі на сайті І станьте учасником Конкурсу розіграшу Бджоломаток! Наш Сайт також можна знайти як Пасіка ін юа чи Пасика ин юа

You may also like...

Напишіть Ваш коментар тут

Запишіть наш номер телефону 067-883-2230 Матковод АМГ Андрій


Купуйте товари з Китаю для пасічників Дешевше! Клікайте по банеру!


Пасіка бджільництво реклама

тут можливо розмістити інформацію.

Наш номер телефону 067-883-2230 Матковод АМГ Андрій. ЗапишітьМатки кордован ф0 острівні чи іо ио
Матковод АМГ - Карніка, Бакфаст, Італійка